Succesvolle terugkeer in dressuursport na botbreukoperatie. - Paardenkliniek de Hooge Wijst

Ga naar de inhoud
Casus

Aangeboden werd op onze Paardenkliniek De Hooge Wijst te Heesch de zeven jarige KWPN merrie Verona, geboren in 2002 (Hors La Loi x Ekstein) Het is een fokproduct van Martien van de Berg en in eigendom van Martien en Henk Jansen te Boekel. De merrie is tijdens een springles links achter kreupel geworden. Verona bereikte met haar toenmalige amazone Sylvie Verbeek in de dressuursport de M1 status en was startgerechtigheid voor M2 toen dit ongeval haar overkwam.  
Bij gehouden klinisch en röntgenologisch onderzoek bleek er sprake te zijn van een fractuur van het kootbeen. Dit beentje raakt vaker gefractureerd en dat heeft onder andere ook te maken met de vorm en de functionaliteit van het kootgewricht waar het met name onderdeel  van uitmaakt. Het kootbeen krijgt tijdens de arbeid enorme drukbelasting te doorstaan bij het bewegen op de gebogen lijn. Een en ander kan, zoals bij de hierboven beschreven merrie tot een enkelvoudige, of zelfs een meervoudige breuk leiden waarbij er dan van meerdere fractuur fragmenten sprake is. De fractuurlijn bij onderhavige merrie liep dwars door het kootbeentje in de lengte richting van het kootbeen en het gewichtsvlak dat onderdeel uitmaakt van de kogel was hierin ook betrokken.
De prognose voor het herstel van de fractuur van deze merrie kan, mits voortvarend aangepakt, teneinde het ontstaan van een meervoudige fractuur te voorkomen, redelijk tot gunstig gesteld worden.
Met de eigenaren werd een en ander doorgesproken en gelet op de prognose, als de merrie niet in de sport zou kunnen terugkeren, was het alternatief haar in te kunnen zetten als fokmerrie voor hen voldoende reden om te besluiten tot behandeling.
Gekozen werd, in dit geval voor een fixatie met schroeven, met als doorslaggevende reden dat het met de schroeffixatie mogelijk is de botdelen, met name ten aanzien van de gewrichtsvlakte, vrijwel naadloos op elkaar te bevestigen.
Door middel van de schroeffixatie worden de botdelen ook stevig op elkaar geperst, hetgeen het herstel in positieve zin beïnvloed.
Het paard werd in onze kliniek onder algehele narcose en röntgencontrole geopereerd.
In onderhavig geval werden een drietal schroeven in het kootbeen aangebracht. Dit gebeurt door op de plaats waar de schroef zal worden aangebracht een kleine huidsnede te maken zodat het bot ter plaatse benaderbaar wordt. Dan worden de kanalen, dwars door de beide dan ten opzichte van elkaar op de gewenste positie geplaatste botdelen, geboord.
Hierin wordt aansluitend een schroefdraad getapt waarna de schroeven worden geplaatst waarmede beide botdelen op elkaar worden gefixeerd.
De kleine huidsneden worden met behulp van hechtmateriaal gesloten. De patiënt kan dan met het geopereerde been in verband naar de recovery om te ontwaken.
De nabehandeling, uiteraard medicamenteus ondersteund, bestaat uit een periode stalrust, waarna na controle en onderling overleg een bewegingsregiem kan worden opgesteld.
Onderhavige merrie werd ook aan een dergelijk regiem onderworpen en de eigenaren hebben gedurende de herstelperiode, meestal drie tot zes maanden, de merrie ingezet als fokmerrie. Temeer omdat ook uit de aanparing met Indoctro een zich zeer goede ontwinkelende tweejarige in de stallen van de eigenaren voornoemd liep. Deze ontwikkelt zich thans zeer verdienstelijk in de springsport. Er werd gedekt met de hengst Spielberg en uit deze combinatie werd een veel belovend merrieveulen geboren.
Na het veulenen en het spenen is de merrie weer getraind teneinde haar weer in te kunnen zetten als sportmerrie.
En recentelijk mochten wij op onze kliniek de navolgende mededeling onder dankbetuiging ontvangen. De merrie behaalde de eerste plaats tijdens een dressuurwedstrijd. Zij werd eerste in een deelnemersveld van een dertigtal combinaties onder haar huidige amazone Wendy Koelink

De medewerkers van de Paardenkliniek De Hooge Wijst wensen na deze geslaagde ingreep, de merrie een succesvolle sportcarrière en de eigenaren en de amazone veel vreugdebeleving aan de inzet van deze merrie toe.  

Hieronder voor de meer geïnteresseerden de schematische weergave van deze techniek. Overgenomen uit het chirurgisch handboek Equine Surgery van de hand van
Professor J.A.Auer.
A. de kant waar de schroefkop komt wordt geboord met een diameter groter dan die van de te gebruiken schroef.
B. Het tegenoverliggende botfragment wordt doorboord met de gewenste diameter van de schroef.
C. Een extra verdieping wordt geboord teneinde de schroefkop te kunnen laten verzinken.
D. De lengte van de te gebruiken schroef wordt bepaald met een speciaal daarvoor ontwikkeld meetinstrument.
E. De schroefdraad wordt getapt in het tegenoverliggende botfragment.
F. De schroef wordt nu aangebracht en door de bij A en B genomen voorzorgen worden de botdelen strak tegen elkaar geperst.

Terug naar de inhoud