Entingen paard - Paardenkliniek de Hooge Wijst

Ga naar de inhoud
Paarden

Een goede bescherming tegen ziektes als tetanus (klem) en influenza (paardengriep) is erg belangrijk voor uw paard en veulen. Daarom is het verstandig om onderstaand entschema te volgen. 

Entschema paard ouder dan één jaar

Volwassen paarden dienen jaarlijks gevaccineerd te worden tegen influenza en tetanus. In omstandigheden waarbij de kans op infectie verhoogd is, bijvoorbeeld als uw paard veel in contact komt met andere paarden, zoals op een manege of bij concoursen, is het verstandig om uw paard 2x per jaar te vaccineren.

Drachtige merrie
Optimaal is om bij een drachtige merrie in de 9e maand van de dracht de vaccinatie tegen influenza en tetanus te herhalen. Tegen de tijd dat het veulen geboren wordt , worden er dan voldoende antistoffen tegen deze ziekten via de biest aan het veulen doorgegeven.
Van de ziekte Rhinopneumonie (een soort verkoudheid) is bekend dat ze abortus bij de drachtige merrie kan veroorzaken. In omstandigheden van verhoogde kans op deze ziekte moet een drachtige merrie ook hiertegen gevaccineerd worden. Dit moet dan in de 5e, 7e en 9e maand van de dracht gebeuren.

Veulen
Een veulen dient zijn eerste vaccinatie op de leeftijd van 6 maanden te krijgen. Dit geldt echter alleen als de merrie goed gevaccineerd is. Het veulen heeft dan de eerste maanden voldoende antistoffen via de melk gekregen.
Is de merrie niet voldoende gevaccineerd, dan dient het veulen al op jongere leeftijd zijn eerste vaccinatie te krijgen. Overleg dit met uw dierenarts.

Het veulen dient 4 tot 6 weken later zijn tweede vaccinatie te krijgen. De derde vaccinatie dient het veulen 6 maanden na de tweede te krijgen. Vervolgens dient de vaccinatie jaarlijks herhaald te worden.Overzicht:

Influenza en Tetanus


Veulen (mits merrie op tijd geent)

 • 1 maand na het spenen 1e vaccinatie Influenza / Tetanus

 • 1 maand tot 6 weken later de 2e vaccinatie Influenza / Tetanus

 • 6 maanden daarna de 3e vaccinatie Influenza / Tetanus

Uw veulen heeft nu een goede 'booster' tegen deze ziektes.

Paard ouder dan één jaar

 • 1 keer binnen het jaar vaccinatie Influenza / Tetanus

 • Paarden die internationaal lopen dienen 1 keer binnen het half jaar geent te worden voor Influenza / Tetanus

 • Paarden die veel in contact komen met vreemde paarden (wedstrijd paarden) dan is het ook raadzaam om, om het half jaar te enten.


Dragende merrie

 • Influenza / Tetanus Entschema van een normaal paard

 • In de 9e maand van de dracht een extra vaccinatie tegen Influenza / Tetanus


Rhinopneumonie


Paard vanaf de leeftijd van een half jaar

 • Opstarten met 2 opvolgende entingen met tussentijd van een maand tot 6 weken.

 • Daarna half jaarlijks herhalen.


Dragende merrie

 • Entschema van een normaal paard

 • Op de 5e, 7e en 9e maand van de dracht

Terug naar de inhoud